Jakie funkcje pełni w przedsiębiorstwie ...

Gdzie można wyczyścić kanapę?

Awaria samochodu na wyjeździe? Znajdź pr...

Praktyczne i profesjonalne podłogi tylko...

Proces digitalizowania – zachowaj ...

Wypróbuj torby bawełniane

Next

Jakie funkcje pełni w przedsiębiorstwie biznes plan?

Biznes plan jest to długoterminowy i kompleksowy dokument planistyczny, stworzony pod kątem całościowej działalności danego przedsiębiorstwa. Zadaniem tego dokumentu jest określenie celów działalności oraz wskazanie sposobów i środków służących do ich osiągnięcia. Zawiera on mnóstwo dokumentów i analiz, które są niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, ale także do pozyskania funduszy od banków i inwestorów. Za przygotowanie biznes planu powinno odpowiadać kierownictwo firmy lub przy pomocy zewnętrznych konsultantów.  Zwykle jest on przygotowywany na okres dwóch lat (bliski horyzont planistyczny), rzadziej na okres od dwóch do dziesięciu lat (horyzont perspektywiczny). Biznes plan za względu na przedmiot może występować w dwóch rodzajach: - dla projektu inwestycyjnego; - dla przedsiębiorstwa. Ze względu na jego zastosowanie wyróżnić możemy biznes plan: - strategiczny; - naprawczy; - likwidacyjny. Biznes plan nie jest uniwersalnym dokumentem i niestety ...

Jakie funkcje pełni w przedsiębiorstwie biznes plan?

Biznes plan jest to długoterminowy i kompleksowy dokument planistyczny, stworzony pod kątem całościowej działalności danego przedsiębiorstwa. Zadaniem tego dokumentu jest określenie celów działalności oraz wskazanie sposobów i środków służących do ich osiągnięcia. Zawiera on mnóstwo dokumentów i analiz, które są niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, ale także do pozyskania funduszy od banków i inwestorów. Za przygotowanie biznes planu powinno odpowiadać kierownictwo firmy lub przy ...
Go Top