Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jak zarejestrować spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wiele osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej już na etapie planowania jej kształtu napotyka spore problemy. Pierwszym z nich jest wybór formy prawnej spółki. W przypadku przedsiębiorców nie posiadających dużego kapitału na start w grę wchodzą zasadniczo jedynie spółki partnerskie (w szczególności mowa tutaj o spółce jawnej) bądź też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ten drugi typ spółki wydaje się szczególnie interesujący, zwłaszcza jeżeli chodzi o zasady odpowiedzialności. Charakteryzuje się jednak także wzmożonym formalizmem względem spółek osobowych. Właśnie dlatego przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością potrzebna jest profesjonalna obsługa prawna. W samym procesie tworzenia spółki należy dokonać prawidłowo kilku czynności i zasadniczo osoba, która chce mieć pewność, że wszystko przebiegnie pomyślnie, powinna zwrócić się o pomoc do doświadczonego prawnika.

Rejestracja spółki w Rzeszowie może przybrać dwa oblicza. Pierwszy- tradycyjny oraz elektroniczny. W przypadku tego drugiego wszystko odbywa się na elektronicznym formularzu. Stanowi to spore ułatwienie nie tylko przy zakładaniu spółki, ale także przy działaniu zarządu. Wiele uchwał, także tych kluczowych dla istnienia i funkcjonowania spółki można podejmować za pomocą elektronicznego wzorca uchwały.

W przypadku standardowej procedury zakładania spółki pierwszym elementem jest zawarcie umowy spółki między wspólnikami (może być to też jeden wspólnik, pod warunkiem, że nie jest on spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym momencie powstaje spółka w organizacji. Następnie należy wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku, w którym udziały nabywane są po cenie wyższej niż wskazywałaby na to wartość nominalna, należy wnieść także nadwyżki. Następnym etapem koniecznym do prawidłowego zarejestrowania spółki jest powołanie zarządu. Jeżeli wymaga tego umowa spółki lub kodeks spółek handlowych (jeżeli wspólników jest więcej niż 25 a kapitał zakładowy przewyższa 500 tys. zł) należy powołać także radę nadzorczą lub komisję rewizyjną. Po dokonaniu tych czynności można złożyć wniosek o wpis do rejestru, czego dokonuje sąd rejestrowy. Wszystkie podejmowane czynności musza być prawidłowe pod względem formy i treści z obowiązującym prawem, dlatego bardzo pomocna przy procesie rejestracji spółki będzie kancelaria prawna.