Jakie funkcje pełni w przedsiębiorstwie biznes plan?

Biznes plan jest to długoterminowy i kompleksowy dokument planistyczny, stworzony pod kątem całościowej działalności danego przedsiębiorstwa. Zadaniem tego dokumentu jest określenie celów działalności oraz wskazanie sposobów i środków służących do ich osiągnięcia. Zawiera on mnóstwo dokumentów i analiz, które są niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, ale także do pozyskania funduszy od banków i inwestorów.

Za przygotowanie biznes planu powinno odpowiadać kierownictwo firmy lub przy pomocy zewnętrznych konsultantów.  Zwykle jest on przygotowywany na okres dwóch lat (bliski horyzont planistyczny), rzadziej na okres od dwóch do dziesięciu lat (horyzont perspektywiczny).

Biznes plan za względu na przedmiot może występować w dwóch rodzajach:

– dla projektu inwestycyjnego;

– dla przedsiębiorstwa.

Ze względu na jego zastosowanie wyróżnić możemy biznes plan:

– strategiczny;

– naprawczy;

– likwidacyjny.

Biznes plan nie jest uniwersalnym dokumentem i niestety każdorazowo musi być dostosowany do rodzaju działalności, bieżącej sytuacji firmy, zaplanowanych przedsięwzięć i czasu w jakim będą one realizowane. Musi on natomiast zawierać analizy dotychczasowej działalności jak również prognozy na przyszłość.

biznes plan

 

Należy pamiętać, że biznes plan pełni ważne funkcje zewnętrzne i wewnętrzne. Umożliwia on przede wszystkim sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem, pozwala na planowane, modernizacje i rozwój. Pozwala także zauważyć, co należy zmienić, aby firma lepiej prosperowała w przyszłości.  Poza przedsiębiorstwem pozwala on na kształtowanie się opinii o firmie oraz pozwala na stworzenie odpowiedniego jej wizerunku. Dobra opinia jest bardzo istotna zwłaszcza jeśli chodzi o instytucje finansowe i partnerów biznesowych.

Dobry biznes plan musi mieć kilka cech, które stanowią podstawowe kryterium jego oceny. Powinien on być: celowy, wykonalny, kompleksowy, kompletny, racjonalny, przejrzysty i zrozumiały. Sporządzający go winien wziąć pod uwagę wiele różnych wariantów  i okoliczności oraz ograniczyć szczegóły.