Metoda Krakowska dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

Metoda Krakowska dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

Metoda Krakowska dla dzieci z zaburzeniami rozwoju

Autyzm, zespół Aspergera, alalia to dla niektórych tylko słowa, ale dla wielu to codzienność, za którą kryje się strach, cierpienie, żal i walka o lepsze życie dla swojego dziecka. Obecnie zaburzenia rozwoju dotykają coraz to większa liczbę dzieci do lat 3. Naukowcy i specjaliści badają prowadzą badania, aby poznać przyczyny pojawiania się objawów spektrum autyzmu czy innego zaburzenia. Jest też grupa ludzi, którzy podejmują starania, by pomóc dzieciom zaburzonym w powrocie do normalnego życia.

Do tej drugiej grypy ludzi należy profesor Jagoda Cieszyńska z zespołem ludzi z Katedry Logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz  z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka. Opracowała ona terapię całościowa, wszystkich funkcji poznawczych, zwaną Metodą Krakowską. Od wielu lat Metoda ta jest promowana w Polsce i na świecie – efekty, które przynosi sprawiają, że coraz więcej terapeutów i logopedów jest zainteresowana pomaganiem dzieciom tą metodą.

Na czym polega Metoda Krakowska

Większość terapii ma za zadanie zmniejszyć objawy i dolegliwości występujące u dzieci zaburzonych. Celem Metody Krakowskiej jest rozwój dziecka – stymulowanie rozwoju wszystkich jego funkcji poznawczych. Dziecko pracuje przy stoliku z terapeuta lub rodzicem. Cały proces rozpoczyna się od pracy ze słuchawkami. Dziecko dwa razy dziennie przez 6-10 minut słucha specjalnie opracowanego materiału z serii „Słucham i uczę się mówić”. Następnie wprowadzane są kolejne elementy terapii.

Jedno z głównych założeń MK brzmi: „od słowa przeczytanego do słowa wypowiedzianego”. Jak łatwo się domyślić dotyczy ono nauki czytania. Profesor Cieszyńska opracowała smultanhiczno-sekwencyjną metodę nauki czytania, która umożliwia naukę nawet 2-letnim dzieciom. Dzieci uczą się samogłosek, sylab a następnie całych słów. Metoda ta jest na tyle skuteczna i naturalna dla dzieci, że coraz chętniej sięgają po nią pedagodzy.

Metoda Krakowska obejmuje najróżniejsze ćwiczenia rozwijające zarówno prawą, jak i lewą półkulę mózgu, z przewagą tej drugiej. Lewa półkula mózgu odpowiada za analizę i syntezę wzrokową, pamięć, uporządkowanie sekwencyjne, szeregowanie, wyszukiwanie różnic i wiele innych.

Terapia Metodą Krakowską obejmuje:

 • Terapię słuchową
 • Stymulację naśladowania mowy
 • Terapię funkcji wzrokowych
 • Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®
 • Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej
 • Stymulację zabawy
 • Stymulację funkcji  lewej półkuli mózgu
 • Terapię zachowań społecznych
 • Stymulację funkcji motorycznych i manualnych
 • Stymulację pamięci
 • Ćwiczenia kategoryzacji
 • Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego
 • Ćwiczenia myślenia przez analogię

Zachęcamy rodziców i terapeutów do zapoznania się z efektami terapii prowadzonych według wskazań Metody Krakowskiej. Osiągnięcia mogą zaskoczyć!