Modułowe skrzynki na listy do bloku

Zasady umieszczania skrzynek na listy w budynkach wielorodzinnych budzą mnóstwo pytań i kontrowersji. Mieszkańcy bloków i innych nieruchomości wielorodzinnych często oczekują, że listonosz przyniesie im korespondencję pod same drzwi, niezależnie od piętra na którym zamieszkują i umieszczają skrzynkę na listy na drzwiach mieszkania. Wydawałoby się, że jest to prawidłowe postępowanie, ponieważ właściciel nieruchomości powinien umieszczać na swojej posesji skrzynkę, a przecież wielu ludzi posiada mieszkania własnościowe. Jednak w przypadku budynków zamieszkałych przez 3 i więcej rodzin (w których są przynajmniej 3 lokale mieszkalne) za umieszczenie skrzynek pocztowych odpowiadają zazwyczaj spółdzielnie mieszkaniowe. W budynkach wielorodzinnych skrzynki na listy powinny być umieszczone w ogólnodostępnej części budynku, w liczbie odpowiadającej ilości znajdujących się tam lokali mieszkalnych. W przypadku, kiedy do budynku prowadzi kilka wejść można umieścić skrzynki przy każdym z nich w odpowiedniej liczbie i odpowiednio oznaczone. Montując skrzynki na listy do bloku należy pamiętać, aby te znajdujące się najniżej przydzielone były osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W blokach montowane są zwykle skrzynki modułowe, pozwalające na dowolne dodawanie i odejmowanie modułów, w zależności od ilości lokali i lokatorów. W budynkach wielorodzinnych skrzynki na listy zwykle znajdują się wewnątrz budynku, co nie naraża ich na zniszczenie w wyniku działań zjawisk pogodowych. Sprawia to, że mogą one służyć właścicielom i użytkownikom lokali przez wiele lat bez konieczności ich wymiany. Ważne jest, aby zabezpieczały znajdującą się wewnątrz korespondencję, uniemożliwiały wyciągnięcie jej niepowołanym osobom i otwierały się za pomocą niepowtarzalnego klucza.

skrzynki na listy do bloku

Jeśli osoba odpowiedzialna za umieszczenie skrzynki na listy nie dopełni tego obowiązku może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości od 50 zł do 10 000 zł. Podobna kara może spotkać osobę, która zamontuje skrzynkę nieodpowiadającą wymogom.

Należy pamiętać, że nie umieszczając skrzynki pocztowej na naszej posesji szkodzimy przede wszystkim sobie, ponieważ nie posiadając skrzynki nie możemy skutecznie podważać prawidłowości pozostawienia przez listonosza powiadomienia pocztowego, np. awiza. W praktyce znaczy to, że jeśli właściciel nie odbierze z urzędu pocztowego ważnego pisma, ponieważ nie będzie mógł znaleźć pozostawionego przez doręczyciela awiza i upłynie mu termin na dokonanie czynności prawnych lub opłat, nie będzie mógł starać się o przywrócenie terminu, gdyż nie będzie mógł wykazać nieprawidłowego doręczenia zawiadomienia o przesyłce. Zawiadomienie zostało nieprawidłowo doręczone z winy właściciela nieruchomości, ponieważ nie montując skrzynki zmusił pracownika poczty do pozostawienia awiza w miejscu jakie ten uznał za stosowne, nie mając wpływu na to jak np. warunki atmosferyczne wpłyną na stan powiadomienia. Chcąc uniknąć przykrych konsekwencji należy więc dopełnić formalności i zamontować skrzynkę n listy w sposób zgodny z wymogami prawa pocztowego.